Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de executie în regim contractual, de Referent tr.IA si muncitor calificat I – SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CETATE DEVA