ANUNŢ – ACHIZIȚIONARE SERVICII DE PAZĂ IN INCINTELE II SI III ALE CETATII DEVA – ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI